PROGRAM KORUNOVAČNÝCH SLÁVNOSTÍ 2017

korunovácia ALŽBETY KRISTÍNY (1714) 

pri príležitosti 300. výročia narodenia jej dcéry - Márie Terézie 

 

23. jún 2017 (piatok)

14.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel – Hviezdoslavovo námestie

(vyše 100 dobových remeselníkov predstaví svoje zručnosti na jarmoku)

14.00 – 22.00 Festival frankovky -- Hlavné námestie

15.00 -- 16.00 – 17.00 „Bratislava v časoch Karola VI. a Alžbety Kristíny“ - pešie prehliadky so sprievodcom v historickom centre Bratislavy v slovenskom jazyku – začiatok od Základnej školy Matky Alexie na Palackého ul. 

24. jún 2017 (sobota)

9.00 -- 10.00 -- 11.00 „Bratislava v časoch Karola VI. a Alžbety Kristíny“ - pešie prehliadky so sprievodcom v historickom centre Bratislavy v slovenskom jazyku – začiatok od Základnej školy Matky Alexie na Palackého ul.

9.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel – Hviezdoslavovo námestie

9.00 – 22.00 Festival frankovky -- Hlavné námestie

9.00 – 22.00 Detský dobový kútik (dobový kolotoč, strelnica, razenie mincí, detský rytiersky turnaj) – Hviezdoslavovo námestie

9.00 – 22.00 Pečenie vola – Hviezdoslavovo námestie

9.00 – 22.00 Prezentácia slobodných kráľovských miest – Hviezdoslavovo námestie

13.00 Korunovačný sprievod a prenášanie korunovačných insígnií z Bratislavského hradu od Viedenskej brány, Zámocká ulica, Kapucínska ulica, Hurbanovo námestie, Michalská ulica, Sedlárska ulica, Hlavné nám.,Františkánske nám. 

13.30 Obrad korunovácie Alžbety Kristíny Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) + Hviezdoslavovo námestie (veľkoplošná obrazovka)  

14.45 Pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy – Hviezdoslavovo  námestie

15.15 Korunovačný sprievod a rozhadzovanie korunovačných žetónov z Hlavného námestia, Františkánske námestie, Františkánska ulica, Uršulínska ulica

15.30 Slávnostný kráľovský prípitok na festivale frankovky -- Primaciálne námestie

16.00 Slávnostné spustenie čapovania vína z fontány – Vtáčia fontána – Ventúrska ulica

17.00 - 22.00 Ľudová veselica (dobová hudba a tance) – Hviezdoslavovo námestie

 

25. jún 2017 (nedeľa)

14.00 -- 15.00 – 16.00 – 17.00  „Bratislava v časoch Karola VI. a Alžbety Kristíny“ - pešie prehliadky so sprievodcom v historickom centre Bratislavy v slovenskom jazyku – začiatok od Základnej školy Matky Alexie na Palackého ul.

10.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel – Hviezdoslavovo námestie

10.00 – 22.00 Detský dobový kútik – Hviezdoslavovo námestie

10.00 – 22.00 Festival frankovky -- Hlavné námestie

14.00 -- 18.00 Hľadanie Korunovačného pokladu -- začiatok pri Korunovačnom stánku na Hviezdoslavovom námestí

17.30 Barokové tance a dobová hudba – Hviezdoslavovo námestie

19.00 Korunovačný milionár – Hviezdoslavovo námestie

 

Zmena programu vyhradená. Uvedené časy sú orientačné.

 

REZERVÁCIA

Lístok na obrad korunovácie Alžbety Kristíny - 25 Eur/ dospelý    10 Eur/ dieťa

Kúpiť lístky si môžete v cestovnej kancelárii Flora Tour na Kúpeľnej ul. 6.

Viac informácií o jednotlivých bodoch programu nájdete: NOVINKY