PROGRAM KORUNOVAČNÝCH SLÁVNOSTÍ 2018

Tohoročné korunovačné slávnosti si pripomenú korunováciu MÁRIE LUDOVIKY - manželky cisára Františka II. Korunovácia Márie Ludoviky II. sa uskutočnila 7. septembra 1808 v Dome sv. Martina. Obrad korunovácie viedol ostrihomský arcibiskup Jozef Baťán (Batthyány), ktorý si nechal reprezentatívne prestavať arcibiskupský palác v klasicistickom štýle (dnešný Primaciálny palác). 

 

21. jún 2018 - štvrtok

14.00 – 21.00 „GALÉRIA - V tieni tureckého polmesiaca" - výstava voskových figurín zobrazujúce osobností, ktoré sa podieľali pri obliehaní Viedne v roku 1683: cisár Leopold I., vojvoda Karol Lotrinský, poľský kráľ Ján III. Sobieski, osmánski veľkovezír Kara Mustafa, ostrihomský arcibiskup Juraj Pohronec Slepčiansky. Uvedené osobnosti sú predstavené aj replikami obrazov s krátkym životným príbehom. 

Vstup voľný – Hviezdoslavovo námestie.

Komentované prehliadky zabezpečuje: autor a organizátor výstavy Miroslav Vetrík 

Výstava je vhodná aj pre školské výlety predovšetkým pre žiakov 8. ročníka, ktorí preberajú uvedené obdobie.

K výstave sme pripravili 52 stranovú brožúru, ktorá predstavuje priebeh vojenského ťaženia Osmanov na Viedeň, viacerých aktérov tejto doby, chronológiu najvýznamnejších udalosti Uhorska spojených s Osmanskou ríšou, pamiatky v Bratislave spojené s cisárom Leopoldom I. a zoznam portrétov kráľov a kráľovien korunovaných v Bratislave. Uvedenú brožúru si môžete zakúpiť v našom stánku.

Na výstave budeme predávať aj korunovačné žetóny z predchádzajúcich ročníkov Korunovačných slávností. 

22. jún 2018 - piatok

14.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel – Hviezdoslavovo námestie

(vyše 60 dobových remeselníkov predstaví svoje zručnosti na jarmoku)

10.00 – 21.00 „GALÉRIA - V tieni tureckého polmesiaca" - výstava voskových figurín – Hviezdoslavovo námestie.

Ochutnávka Devínskeho ríbezláku - víno s históriou

Korunovačný guláš z korunovaného vola

23. jún 2018 - sobota - venovaná korunovácii LEOPOLDA II. 

9.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel – Hviezdoslavovo námestie

13.00 Korunovačný sprievod a prenášanie korunovačných insígnií z Bratislavského hradu od Viedenskej brány, Zámocká ulica, Kapucínska ulica, Hurbanovo námestie, Michalská ulica, Biela ulica, Františkánske nám.

13.30 Obrad korunovácie Leopolda II. Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) pri Hlavnom námestí - vstup voľný, vstupné dobrovoľné

15.00 Korunovačný sprievod z Františkánskeho nám., Biela ulica, Michalská ulica, Ventúrska ulica, Straková ulica, Hviezdoslavovo námestie

15.20 Pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy – Hviezdoslavovo  námestie

15.30 Korunovačná prísaha  – Hviezdoslavovo  námestie

15.30 Korunovačný pahorok – Hviezdoslavovo  námestie

16.00 Slávnostné spustenie čapovania vína z fontány – Vtáčia fontána – Ventúrska ulica

10.00 - 22.00 „GALÉRIA - V tieni tureckého polmesiaca" - výstava voskových figurín – Hviezdoslavovo námestie.

Korunovačný guláš z korunovaného vola

V určených Gastro stánkoch bude možné platiť bronzovými korunovačnými žetónmi Márie Terézie, cisára Karola VI. a cisárovnej Alžbety Kristíny.

24. jún 2018 - nedeľa - venovaná MÁRII TERÉZII 

10.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel – Hviezdoslavovo námestie

10.00 - 22.00  „GALÉRIA - V tieni tureckého polmesiaca" - výstava voskových figurín – Hviezdoslavovo námestie

17.00 - Fotenie s Máriou Teréziou - Hviezdoslavovo námestie

18.00 – Víno s históriou - Račianska frankovka – Hviezdoslavovo námestie

Korunovačný guláš z korunovaného vola

V určených Gastro stánkoch bude možné platiť bronzovými korunovačnými žetónmi Márie Terézie

25. jún - 27. jún 2018 

9.00 -- 21.00 „GALÉRIA - V tieni tureckého polmesiaca" - výstava voskových figurín – Hviezdoslavovo námestie.

28. jún 2018 

9:00 -- 14.00 „GALÉRIA - V tieni tureckého polmesiaca" - výstava voskových figurín – Hviezdoslavovo námestie.

Zmena programu vyhradená. Uvedené časy sú orientačné.