Mária Terézia bola korunovaná ako kráľ

Najvýznamnejším a najznámejším panovníkom, ktorý bol v Bratislave korunovaný, bola Mária Terézia - najstaršia dcéra cisára Karola VI. Keďže cisár Karol nezanechal mužského potomka, celé habsburské dedičstvo pripadlo Márii Terézii. Preto bola korunovaná ako kráľ. Mala v tom čase 24 rokov. K mestu mala srdečný vzťah a jej doba vlády je považovaná za zlaté obdobie Bratislavy.

Jej manžel vojvoda František Štefan Lotrinský, ešte pred svadbou zastával úrad uhorského miestodržiteľa a sídlil na Bratislavskom hrade. V Bratislave prežili čerství novomanželia Mária Terézia a František aj svoje medové týždne. Po smrti cisára Karola (20. októbra 1740) pruský kráľ Fridrich II. v decembri 1740 začal obsadzovať Sliezsko. Začal vojnu proti Márii Terézii. Mária Terézia bola v tom čase tehotná. Čakala narodenie svojho štvrtého dieťaťa. 13. marca 1741 sa narodil chlapec - následník trónu a dostal meno Jozef. 

V apríli 1741 utrpela rakúska armáda v Sliezsku ťažkú porážku od pruských vojsk. Nad rakúskym dedičstvom sa začali sťahovať mraky. Európske veľmoci vidiac Máriu Teréziu ako slabú panovníčku, začali sa dohadovať o rozdelení jej dedičných krajín. Česko, Tirolsko a Horné Rakúsko malo pripadnúť Bavorsku, Morava a horné Sliezsko Sasku; Dolné Sliezsko a Klodzko Prusku; Rakúske Holandsko (dnešné Belgicko) Francúzsku a Milánske vojvodstvo Španielom. Márii Terézii malo ostať Dolné Rakúsko a Uhorské kráľovstvo.

Mária Terézia zachovala duchaplnosť. Prišla do Bratislavy. Svojou láskavosťou si získala Uhrov a 25. júna 1741 sa tu nechala korunovať za uhorskú kráľovnú. 11. septembra 1741 Mária Terézia pozvala na bratislavský hrad uhorskú šľachtu z dolnej i hornej komory uhorského snemu. Predstavila im svojho 6-mesačného syna Jozefa a poprosila o pomoc pri obrane monarchie. Odozva na uhorskom sneme presiahla všetky očakávania. „Život a krv za našu kráľovnú“ – tasila šľachta šable. Snem schválil finančnú pomoc i postavil 40.000 armádu, ktorá už o pár týždňov nato začala bojovať v Čechách a na Morave za udržanie celistvosti monarchie, pretože na jeseň vtrhli do Čiech bavorské a francúzske vojská a Moravu začali obsadzovať pruské a saské vojská.

Aj vďaka uhorským jednotkám sa Márii Terézii podarilo udržať celistvosť monarchie. Mária Terézia bola za túto pomoc veľmi vďačná. Preto do Bratislavy často chodievala. Počas svojej 40-ročnej vlády presadila veľa reforiem, ktoré trvajú dodnes. 

Mária Terézia vo svojom korunovačnom kostýme s uhorskými korunovačnými klenotami.

Obraz namaľoval bratislavský maliar Daniel Schmidely v roku 1742 a môžete ho vidieť v Primaciálnom paláci.

Je súčasťou zbierky Galérie mesta Bratislavy.