Vítame Vás na stránke Bratislavskych Korunovačných slávností

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI 2022

24. - 26. jún 2022

pripomenú korunováciu 

Márie Terézie (25.6.1741)

 

18. ročník

 

Korunovačné slávnosti v Bratislave patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Konajú sa každoročne v posledný júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie, ktorá bola korunovaná 25. júna 1741.

Obrad korunovácie je zinscenovaný podľa historických podkladov. Vystupuje v ňom vyše 200 hercov v dobových kostýmoch. Kráľ dostáva od ostrihomského arcibiskupa – prímasa Uhorska - svätoštefanskú korunu spolu s ďalšími korunovačnými insígniami: meč, plášť, jablko a žezlo. Po obrade korunovácie pasuje rytierov Rádu zlatej ostrohy, skladá prísahu vlasti a sľubuje zachovávať integritu krajiny na korunovačnom pahorku.

V rámci korunovačného sprievodu sa rozhadzujú korunovačné žetóny, víno tečie zadarmo z fontány, pečú sa voly, korunovačný jarmok dobových remesiel a mnoho ďalších atrakcií vytvára v meste skutočne korunovačnú atmosféru.    

 

PRÍĎTE A VYCHUTNAJTE si s nami korunovačnú BRATISLAVU.

VÍKEND, na ktorý sa nezabúda.

 

Termíny Korunovačných slávností

 

Podujatie sa koná v posledný júnový víkend (resp. cez víkend najbližší k 25. júnu - na pamiatku korunovácie Márie Terézie). Každý rok sa približuje korunovácia iného panovníka alebo jeho manželky v poradí ako nasledovali. Výnimkou je Mária Terézia, ktorej korunováciu si pripomíname každých päť rokov, nakoľko jej obdobie vlády bolo zlatým obdobím Bratislavy. 

V nasledujúcej tabulke prinášame termíny Korunovačných slávností v budúcich rokoch. Meno panovníka a dátum jeho korunovácie. Podľa tohto dátumu si môžete zadovážiť dobové šaty z daného obdobia, ak by ste sa chceli aktívne zúčastniť korunovačného sprievodu.

Korunovačné slávnosti 2022

24.-26.6.2022

Mária Terézia

25.6.1741