Pri približovaní najslávnejšieho obdobia Bratislavy, kedy bola korunovačným mestom, sme sa rozhodli priblížiť i najvýznamnejšie osobnosti našich dejín, ktoré sa historických korunovačných slávností osobne zúčastnili. 

Korunovácia Alžbety Kristíny 1714

Cisárovna Alžbeta Kristína

Cisár Karol VI.

Saský vojvoda - knieža Kristián August - ostrihomský arcibiskup a kardinál svätej rímskej cirkvi