VÝSTAVA V TIENI TURECKÉHO POLMESIACA

„Pamätaj, že svätý nie mečom, ale vierou poráža kráľovstvá“. Tieto slová povedal ostrihomský arcibiskup Juraj Lipai počas korunovačného obradu 14-ročnému Leopoldovi, keď mu odovzdával korunovačný meč. O 28 rokov neskoršie cisár Leopold tieto slová hlboko prežíval. Čelil najväčšej osmanskej výprave, ktorá vytiahla do Strednej Európy s cieľom získať zlaté jablko – Viedeň. 

Bitka o Viedeň (1683)

Výstava približuje jednu z najväčších vojenských výprav v 17. storočí, kedy sa takmer 200.000 osmanská armáda pokúšala takmer 2 mesiace dobyť Viedeň.

Hlavní aktéri doby sú priblížení prostredníctvom voskových figurín a replík dobových obrazov: veľkovezír Kara Mustafa, cisár Leopold I., hlavný veliteľ cisárskych vojsk Karol Lotrinský, poľský kráľ Ján III. Sobieski a Slovák - ostrihomský arcibiskup Juraj Pohronec Slepčiansky (Selepcheny), ktorý za svoje zásluhy dostal od cisára titul - Záchranca Viedne. Ich životné príbehy spojené s kontextom vojenského ťaženia napísané na baneroch umožnia návštevníkovi hlbšie spoznať vážnosť a dramatičnosť doby. 

Výstava bola pripravená pri príležitosti Bratislavských Korunovačných slávností v roku 2014. Okrem toho si ju mohli záujemci pozrieť v minulom roku na hrade v Kežmarku, počas letnej sezóny v nitrianskej katedrále a v Hronskom Beňadiku. V súčasnosti je výstava v Liptovskom Mikuláši v dome Matice slovenskej.   

Poznanie histórie je veľmi dôležité. Vďaka histórii rozumieme prítomnosti a vieme predvídať budúcnosť. Nie nadarmo sa hovori: História magistra vitae. História je učiteľkou života. 

Autor výstavy je Miroslav Vetrík z Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava

Autor voskových figurín: Roman Bajzík. Autori replík historických kostýmov: Mária Molenda a Liliana Singhofferová. 

Vstup voľný.