Ostrihomskí arcibiskupi

Zoznam ostrihomských arcibiskupov v čase, kedy bola Bratislava dočasne hlavným, resp. korunovačným mestom Uhorska (1536-1830)

MENO MENOVANIE UKONČENIE FUNKCIE POZNÁMKA
Pavol z Vardy 1526 +12.10.1549 arcibiskup
Juraj Martinisius 1551   kardinál, arcibiskup
Mikuláš Oláh 1553 +14.1.1568

arcibiskup - prímas

korunoval Maximiliána I. 8.9.1563

korunoval Máriu Španielsku 9.9.1563

pochovaný v Trnave v chráme sv. Mikuláša

Anton Vrančič (Vranchich) 17.10.1569 +15.6.1573

kardinál, arcibiskup, 

korunoval Rudolfa 25.9.1563

Mikuláš Telegdy 1580 +22.4.1586 biskup, arcibiskupský vikár
Ján Kutaši (Kutassy) 1587 1592 biskup, arcibiskupský vikár
Ján Chereödy 1592 1596 biskup, arcibiskupský vikár
Štefan Feherköy 1596   arcibiskup
Ján Kutaši (Kutassy) 1597 1601 arcibiskup
Štefan Szuhay (Szuhai, zo Suchej) 1602 1605 biskup, arcibiskupský vikár
František Forgáč (Forgach) 4.7.1607 +16.10.1615

kardinál, arcibiskup, prímas

korunoval Mateja II. - 19.11.1608

Peter Pázmaň (Pázmány) S.J. 28.10.1616 +19.3.1637

kardinál, arcibiskup, prímas

korunoval Ferdinanda II. - 1.6.1618

pochovaný v Dóme sv. Martina

Imrich Lóši (Lósy) 1637 1641

arcibiskup, prímas

korunoval Máriu Annu - 14.2.1638

pochovaný v Dóme sv. Martina

Juraj Lipai (Lippay) 1642 1666

arcibiskup, prímas

korunoval Ferdinanda IV. - 16.6.1647

korunoval Máriu Eleonóru - 6.6.1655

korunoval Leopolda I. - 27.6.1655

pochovaný v Dóme sv. Martina

Juraj Slepčiansky (Szelepchenyi) 1666 1685

arcibiskup

pochovaný v Mariazeli

Juraj Séčeni (Széchényi) 1685 1695

arcibiskup, prímas

korunoval Jozefa I. - 9.12.1687

Leopold Kolonič (Kollonich) 1695 1707 kardinál, arcibiskup
Kristián August Saský 1708 1721

kardinál - knieža, arcibiskup, prímas

korunoval Karola VI. 22.5.1712

korunoval Alžbetu Kristínu 18.10.1714 

pochovaný v Dóme sv. Martina

Imrich Esterházi (Eszterházy) 1724 1745

kardinál - knieža, arcibiskup, prímas

korunoval Máriu Teréziu 25.6.1741

pochovaný v Dóme sv. Martina

Mikuláš Čáki (Csáky) 1751 1757

arcibiskup -- knieža-primas

pochovaný v Dóme sv. Martina

František Barkóci (Barkóczy) 13.5.1761 +18.6.1765

arcibiskup -- knieža-primas

pochovaný v Dóme sv. Martina

Jozef Baťán (Batthyány) 20.5.1776 23.10.1799

arcibiskup -- knieža-primas

korunoval Leopolda II. - 15.11.1792

pochovaný v Dóme sv. Martina

Karol Ambróz Habsburg-Este 24.7.1808 +2.9.1809 arcibiskup -- knieža-primas
Alexander Rudnay 17.12.1819 +13.9.1831 arcibiskup -- knieža-primas korunoval Ferdinanda V. - 28.9.1830