O korunovaných panovníkoch

Jozef I. Habsburský

Cisár svätej ríše nemeckého národa, Kráľ český, Uhorský a chorvátsky kráľ, Arcivojvoda rakúsky

* 26.7.1678 + 17.4.1711

  • ako 5 ročný uteká s rodičmi pred Turkami z Viedne (1683)
  • na vládnutie bol starostlivo pripravovaný
  • ovládal 7 cudzích jazykov