Bratislava - znovu korunovačné mesto?

Bratislava - znovu korunovačné mesto?

Bratislava - znovu korunovačné mesto?

Uplynula už dostatočne dlhá doba, aby sa mesto na Dunaji prihlásilo k svojej najslávnejšej korunovačnej histórií, ktorá ho radí medzi výnimočné mestá vo svete? Alebo budeme znovu čakať na vytvorenie nejakého nového sloganu typu: Malé veľké mesto - Little big city - za ktorým sa dajú schovať takmer všetky mestá sveta? 

Bratislava znovu korunovačné mesto ???

Bratislava sa dnes opäť a slobodne hlási k svojmu kultúrnemu dedičstvu: takmer 300 rokov bola korunovačným mestom. Donedávna niečo nepredstaviteľné. Násilná maďarizácia v druhej polovici 19.  a začiatkom 20. storočia vytvorili u Slovákov hlbokú averziu voči všetkému uhorskému. Túto averziu posilňovala i ideológia čechoslovakizmu v medzivojnovom období a napäté vzťahy s Maďarskom. Po druhej svetovej vojne zas komunistická ideológia vyše 40 rokov jednostranne prezentovala obdobie monarchie ako dobu triedneho útlaku Slovákov. Až keď sa Slováci zbavili v nežnej revolúcii 1989 komunistickej ideológie, až keď sa v roku 1993 pokojne rozišli s Čechmi a vzali správu svojich vecí do vlastných rúk a ustáli všetky kritické scenáre nad rýchlym koncom samostatného Slovenska, prichádza čas, kedy sa môžeme slobodne od všetkých ideológií a zároveň slobodne kriticky pozerať na naše dejiny. Veď sú spoločné pre všetky národy strednej Európy. Spájajú a učia.

Prečo organizujeme Korunovačné slávnosti?

Chceme posilniť hrdosť Slovákov na svoje hlavné mesto.

Chceme ukázať Bratislavčanom, že Bratislava má zaujímavú históriu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Len málo miest na svete malo, resp. má privilégium KORUNOVAČNÉHO MESTA.

Chceme podporiť cestovný ruch, ktorý môže byť významnejším ekonomickým prínosom pre zamestnanosť v našom regione. Daň z ubytovania je jedným z príjmov Hlavného mesta SR Bratislavy.    

Chceme podporiť kultúru. Podujatie má hlboko ľudský rozmer. Ukazuje, ako by sa mali ľudia vo vedúcich funkciach správať. Zachovávať spravodlivosť a pomáhať najbiednejším sú dve kľúčové témy, ktoré primas - arcibiskup prizvukoval budúcemu kráľovi pred korunováciou.

Miroslav Vetrík

autor a organizátor podujatia