Bratislavské Korunovačné slávnosti 23.-25.6.2017

Tlačová konferencia

Predstavte si, že 14 rokov niečo organizujete, vybudujete úspešný projekt, za ktorým sú tisíce hodín, na ktorý sa ľudia tešia, ktorý sa stal známy aj v zahraničí a po 14 rokoch Vám zvolená politička/ politik povie, ďakujeme, ale projekt si urobíme sami a bez Vás. Toto sme teraz zažili s našimi Korunovačnými slávnosťami. Obrovská arogancia moci. Čo by ste urobili na našom mieste? O tom je tento zostrih z našej tlačovej konferencie.

5.6.2017 – Zichyho palác – Bratislava

 

 

Miroslav Vetrík – predseda Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava (OZKB)

Pozvaní hostia:

Andrea Sabová

Peter Haňdiak – GARANT PARTNER legal s.r.o.

Anton Chromík – Aliancia za rodinu

Marian Bilačič – Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

 

Témy konferencie:

1. Program podujatia

2. Medzinárodná blamáž v dôsledku protiprávneho konania zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy. Organizátori môžu žiadať vysoké odškodné.

3. Spravodlivosť a láskavosť – hlavné témy obradu korunovácie a vladárske heslo Márie Terézie

 

Podklady k témam

Ad. 1

Program je uvedený na našej stránke.

Ad. 2

V roku 2002 som so svojimi priateľmi založil občianske združenie s názvom Občianske združenie Korunovačná Bratislava s cieľom oživiť a spopularizovať slávnu korunovačnú históriu Bratislavy.

O necelý rok nato sme predostreli Mestskej časti BA – Staré Mesto projekt Korunovačných slávností a začali sme so Starým Mestom organizovať podujatie Korunovačné slávnosti.

V historických prameňoch sme našli priebeh podujatia, z latinčiny sme doslovne preložili obrad korunovácie z rímskeho pontifikálu so všetkými predpísanými formuláciami a úkonmi....

Nakoľko korunovačná ceremónia sa v dejinách výrazne nelíšila, rozhodli sme sa, že tento nemenný prvok ceremoniálu budeme oživovať meniacimi sa panovníkmi v takom poradí, ako vlastne nasledovali a zároveň budeme približovať zaujímavosti danej doby.  

 Každý rok sme priblížili jednu korunováciu.

2003 – Maximiliána II; 2004 – Máriu Španielsku; 2005 – Rudolfa II.; 2006 – Mateja II.; 2007 – Annu Tirolskú; 2008 – Ferdinanda II.; 2009 – Máriu Annu; 2010 – Ferdinanda IV.; 2011 – Máriu  Teréziu; 2012 – Máriu Eleonóru; 2013 -- Leopolda I.; 2014 – Jozefa I.; 2015 – Karola VI.; 2016 – Máriu Teréziu.

Čiže doteraz 14 ročníkov – 14 korunovácií.

V roku 2011 sme dramaturgiu mierne upravili. Rozhodli sme sa, že každých 5 rokov si budeme pripomínať korunováciu Márie Terézie ako našej najvýznamnejšej panovníčky, ktorá vykonala množstvo reforiem. Zároveň sme museli v tomto roku zmeniť termín korunovácií. Vedenie Starého Mesta nám nepovolilo zaužívaný termín – prvý septembrový víkend, kedy sa vlastne uskutočnili prvé korunovácie. Preto sme sa rozhodli pre posledný júnový víkend, kedy bola aj korunovácia Márie Terézie – 25. jún 1741.  

Vyrábali sme si rekvizity, repliky korunovačných insígnií: uhorskú korunu, korunovačný plášť, meč, jablko a žezlo, kostýmy pre kráľov a kráľovien, šľachtu a duchovenstvo, historické zástavy – snažili sme sa jednotlivé korunovácie približovať čo najautentickejšie.

Prvé 4 roky sme podujatie organizovali so Starým Mestom. Potom, ako sa zmenilo vedenie, Staré Mesto odmietlo ďalej sa na tomto podujatí organizačne angažovať. Ale každý rok nás podporilo menším príspevkom.

Od roku 2007 celá organizácia, zháňanie finančných príspevkov, príprava programu, stovky hodín štúdia historických súvislostí, marketing až po vyhodnocovanie bola výlučne na pleciach OZKB. Každý rok sme začínali od nuly, čiže s nulovým rozpočtom. Do posledných chvíľ sme často nevedeli, koľko peňazí sa nám na podujatie podarí pozháňať, či podujatie zorganizujeme alebo nie. Často sa nám stávalo i to, že sľuby partnerov neboli splnené a my sme museli dorovnávať náklady z vlastných rodinných zdrojov.

V roku 2007 podujatie navštívil Otto von Habsburg – korunný princ, ktorý mal v tom čase už 95 rokov a vzdal nám hold vyjadrením, že podujatie mu svojou vážnosťou a dôstojnosťou pripomínalo korunováciu jeho otca Karola v roku 1916, na ktorej sa ako 4-ročný zúčastnil. Bola a zostalo to naša najlepšia referencia.

Až v roku 2015 vďaka vedúcej oddelenia kultúry na Magistráte pani Polákovej, ktorú mimochodom z Magistrátu prepustili, sme dostali väčší finančný príspevok. ...

Minulý rok sme podujatie zorganizovali myslíme si celkom úspešne. Priblížili korunováciu Márie Terézie. Na korunováciu bol vypravený špeciálny vlak z Budapešti. Podujatia sa zúčastnil druhý syn Otta von Habsburga. Obrad sa uskutočnil v jezuitskom kostole s nádhernou neobarokovou výzdobou, čo dodalo podujatiu ešte väčšiu vážnosť a dôstojnosť. Veľkoplošná obrazovka na Hlavnom námestí umožnila sledovať obrad korunovácie aj tým, ktorí sa do kostola nedostali. Zabezpečili sme si krajšie kostýmy. Hudba bola dobová a na dobových nástrojoch. Korunovačné žetóny, pečenie vola, dobová hudba a tance. Program pre deti. Ohňostroj. Napriek tomu, že vonku bolo 35 °C, prišlo dosť ľudí.

Tohtoročné prípravné práce na Korunovačných slávnostiach

14. marca, kedy sa v Primaciálnom paláci konala prezentácia výskumov Slovenskej a Maďarskej akadémie vied na tému bratislavských korunovácií, som sa stretol s pani námestníčkou primátora Plšekovou a poprosil som ju o stretnutie. Jej odpoveď bola áno, ale až na budúci týždeň.

29. marca som podal na BA – Starom Meste žiadosť o zaujatie verejného priestranstva pre korunovačný sprievod 24. 6.2017.   

Začiatkom apríla mi však z BA - Starého Mesta volali, že im pani námestníčka primátora oznámila, že Vetrík Korunovačné slávnosti už nebude organizovať, že čo je na tom pravdy? Že vraj nedostane tento rok od Magistrátu ani euro. A žiadali ma, aby som sa čo najskôr stretol s vedením Hlavného mesta.

Odpovedal som im, že som predsa podal žiadosť na zaujatie verejného priestranstva na Staré Mesto. Keby som nechcel organizovať toto podujatie, tak by som žiadosť predsa nepodával.

Stretnutie s pani námestníčkou Plšekovou sa však uskutočnilo až 20. apríla. Na stretnutí mi bolo oznámené, že v tomto roku podujatie Korunovačné slávnosti organizuje Hlavné Mesto s mestskými organizáciami a to bez OZKB a že to bude od 10.-17. júna.

Moja odpoveď bola: že oceňujem, že mesto má záujem posilňovať imidž korunovačného mesta, ale namietal som, že ich aktivity nie sú Korunovačné slávnosti, že tie chystáme 24. júna a zdá sa mi to nie fér, keď Hlavné Mesto zneužíva názov nášho podujatia na označenie svojich aktivít, ako to už urobili v médiách – tzv. Nová koncepcia Korunovačných slávností, ponuka získať grant....

Vidiac, že nehodlám rezignovať z organizovania Korunovačných slávností mi ponúkli možnosť získať grant, ak sa zapojím do ich Mestských korunovácií v termíne od 10.-17. mája. Ja som im odpovedal, že podujatie Korunovačné slávnosti nás tak pohlcuje a je tak náročné, že nevieme a nevládzeme participovať na žiadnej aktivite konanej týždeň vopred.    

Hneď nasledujúci deň som sa snažil riešiť spor na pôde Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktorá je združením subjektov angažujúcich sa v cestovnom ruchu. Táto organizácia nám pomáhala od  roku 2013. Na podnet vtedajšieho vedenia mesta nám prispela finančným príspevkom vo výške 1/3 nákladov podujatia. Na druhej strane sme my garantovali, že podujatie zorganizujeme. Takto sa podujatie dostalo do turistických kalendárov a aj my sme začali podujatiu robiť väčšiu publicitu v zahraničí.

Keďže výsledok sa nedostavil. Oslovili sme advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s.r.o. so sídlom na Einsteinovej 21 v Bratislave so žiadosťou o posúdenie situácie a následne o právnu pomoc.

Stanovisko Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava k vzniknutej situácii:

Predstavte si, že niečo vymyslíte, dáte tomu konkrétnu podobu a 14 rokov to realizujete a potom Vám niekto povie, ďakujem, ale od teraz to budeme robiť my a bez Vás. Páčilo by sa Vám to?

Prečo by sme mali prísť o podujatie, ktoré sme vymysleli a 14 rokov ho už organizujeme?

Snažíme sa približovať históriu nášho mesta tak, aby  sme vytvorili pozitívny vzťah k nášmu hlavnému mestu.

Prečo mesto zneužíva názov nášho podujatia na propagáciu svojich aktivít?

Prečo nevyužije svoj formát – Kultúrne leto a hradné slávnosti – ak chce čítať listy Márie Terézie, robiť karnevalový sprievod, pozývať na korunovačné slávnosti, kde nebude žiaden korunovačný obrad?

Prečo tieto aktivity organizuje týždeň pred naším podujatím?

Prečo mesto zneužíva logo nášho združenia?

Ak si chce Hlavné Mesto pripomenúť 300. výročie narodenia Márie Terézie, prečo tak neurobilo 13. mája, kedy sa Mária Terézia narodila? Nevedeli si dopredu zarezervovať priestranstvo, ktoré patrí samotnému mestu?

Nedali sme vraj mestu žiadosť. Vy by ste písali žiadosť, keď viete dopredu, že nedostanete ani euro? My toto podujatie pripravujeme na úkor nášho voľného času a času pre rodinu.

Nedali sme vraj dopredu program a rozpočet. Základný program podujatia je nemenný od samotného začiatku. Je presne stanovený korunovačný protokol. Vedenie mesta veľmi dobre vie, koľko nás stáli jednotlivé položky. Dotáciu sme do posledného centa zdokumentovali. Vedeli veľmi dobre s kým spolupracujeme, pretože to na tých faktúrach bolo jasne vidieť. A teraz naši priatelia nás informovali, ako im volajú, aby išli do spolupráce s nimi a nie s OZKB.

Vy by ste dávali detailnejšie návrhy programu niekomu, o ktorom viete, že Vám podujatie chce ukradnúť? A vedia veľmi dobre, koľko nás stojí podujatie.

Keď mesto chce odpútavať od svojich problémov, nech nám nekradne naše podujatie. Keď chce robiť nejaké aktivity k posilneniu korunovačného povedomia, nech nezneužíva názov nášho podujatia, nech si to rieši cez svoje Kultúrne leto. Nech neklame poslancov, ktorí schválili aj toho roku príspevok na Korunovačnú Bratislavu, mysliac si, že to pôjde OZKB a nie mestským organizáciam.    

NECHCEME NIČ CUDZIE. CHCEME JEDINE TO, ČO NÁM PATRí.  Čo už 14 rokov robíme pre toto mesto a jeho obyvateľov. Chceme S P R A V O D L I V O S Ť.

 

Ad 3.

Príhovor ostrihomského arcibiskupa pred korunováciou kráľa – Rímsky pontifikál

„Dnes prijímaš kráľovskú dôstojnosť a starostlivosť o tebe zverený ľud. Je to iste nádherné poslanie na smrteľnom svete, ale je to úloha ťažká, obmedzujúca a plná úzkosti. No vždy si uvedomuj, že všetka moc je len dočasná a daná od Boha, skrze ktorého králi kraľujú a zákonodarcovia ustanovujú právo. Tebe zverený ľud máš viesť pod Božím pohľadom. Preto v prvom rade zachovaj zbožnosť. Hľadaj vieru svojou mysľou a s čistým srdcom. Celou svojou silou bráň spravodlivosť, bez ktorej žiadna spoločnosť nemôže byť pevnou a trvácou. Odmeňuj dobrých a trestaj zlých, pomýlených a hriešnych. Ochraňuj od každého útlaku vdovy, siroty a slabých. Ku všetkým, čo k tebe prichádzajú buď dobrý, prívetivý, mierny a láskavý. Takto rob a vládni nielen pre seba, ale v prvom rade na úžitok celého tvojho ľudu. Nerob medzi ním rozdiely, aby tvoju zem nezachvátili nenávisť a svár, ale dbaj, aby v nej vládol pokoj, dostatok a mier. Dopraj každému úctu a život podľa práva. Aby ti odmenou bola nie zem, lež nebeské kráľovstvo.

Iustitia et clementia – Spravodlivosť a láskavosť bolo vladárske heslo Márie Terézie.

Spravodlivosť a láskavosť bolo heslo kardinála Jozefa Bathanyiho, ktorý nechal postaviť dnešný Primaciálny palác. Nad bránou paláca sú 2 anjeli držiaci písmena I a C. V tomto paláci dnes sídli vedenie Hlavného Mesta.

Tému Spravodlivosť a láskavosť ešte rozvinieme v tohoročných korunovačných slávnostiach.

„Čo by sa stalo vedeniu mesta za vlády Márie Terézie, keby svojou nečinnosťou pripravilo občanov mesta o 3 milióny EUR? Terajšie vedenie mesta nepostavilo nájomné byty pre ľudí v reštituovaných domoch a teraz musí doplácať rozdiel do trhovej ceny. A to len pre tento rok. Budúci rok nás bude stáť znovu asi 3 milióny EUR.