Korunovačné slávnosti sme si udržali, hoci nám ich vedenie mesta chcelo ukradnúť.

V minulom roku si ma dva mesiace pred Korunovačnými slávnosťami zavolali na Magistrát, kde mi pani námestníčka Iveta Plšeková za prítomnosti riaditeľky magistrátu (čiže s vedomím pána primátora) oznámila: „Pán Vetrík, ďakujeme, že ste oživili pre Bratislavu tému korunovácií, ale v tomto roku Korunovačné slávnosti bude organizovať Magistrát v spolupráci s mestskými organizáciami, ale bez Vás.  Korunovácie budú trvať týždeň od 10.-17. júna. Moja odpoveď bola jednoduchá: „Je pekné, že si hlavné mesto po 14. rokoch organizovania Korunovačných slávností uvedomilo významnosť tejto témy, ale Korunovačné slávnosti budú v posledný júnový víkend, ako je to už roky oznámené na počesť korunovácie Márie Terézie.“

Korunovačné slávnosti 2017 sme si udržali. Mesto nielenže zneužívalo názov Korunovačné slávnosti na promovanie svojich aktivít týždeň pred naším podujatím, čo bolo vyhodnotené našimi právnikmi ako nekalá súťaž, ale robilo nám i prieky. Napríklad nepovolili nám korunovačný sprievod ulicami, ktoré spravujú. Toto nepovolenie nám malo byť (aj bolo) oznámené oznamovacou zásielkou až po podujatí. Čiže bez povolenia by mestskí policajti korunovačný sprievod hneď na začiatku rozpustili. Korunovačný sprievod sme preto zorganizovali ako kultúrnu demonštráciu.

Slušnosť je málo. Naša krajina i mesto potrebuje spravodlivosť. 

V posledných týždňoch sa konalo niekoľko protestov za slušné Slovensko. Lenže ostať len pri slušnosti je málo. Naša krajina i mesto potrebujú pravdu a spravodlivosť. A o týchto témach sú aj naše korunovácie. Pred obradom korunovácie si nastupujúci panovník vypočul od arcibiskupa, aby sa zo všetkých síl usiloval o spravodlivosť, pretože bez spravodlivosti neobstojí žiadne kráľovstvo na zemi. Korunovačné slávnosti nastavujú zrkadlo ľuďom, ktorí sa hrabú do verejných funkcií.     

Čo je spravodlivosť? Staroveký rímsky právnik Ulpián ju definuje: „Poctivo žiť, nikomu neškodiť, každému dávať, čo mu patrí,“ a našu situáciu v spoločnosti najlepšie vyjadruje výrok sv. Augustína: „Čím iným sú krajiny bez spravodlivosti, ak nie veľkým lúpežníctvom? Či lúpežnícke bandy nie sú malým kráľovstvom? Aj lúpežnícka banda sa riadi rozkazom svojho vodcu a podľa schváleného dohovoru sa delí korisť.“

16. ročník Korunovačných slávností pripomenie korunováciu Leopolda II.

Leopold bol mladší syn Márie Terézie. Zaujímavý je jeho nástup vlády v Toskánsku v roku 1765, kam nastúpil po smrti svojho otca Františka Lotrinského. Krajinu krátko predtým postihol v roku 1762 a 1764 hladomor. Okrem toho ľudí trápili epidémie týfusu a malárie. Preto ako prvé si nechal ukázať zásoby obilia. Zistil, že bohatí vlastníci pôdy, šľachtici a cirkev - ktorým patrili 2/3 polí - hromadia a zadržiavajú obilie s cieľom predať ho čo najdrahšie. Donútil preto obchodníkov predávať obilie, zrušil monopoly a clá na výrobu a predaj chleba a obchod s obilím celkom uvoľnil. Počas svojej 25-ročnej vlády v Toskánsku vykonal veľa reforiem. Zreformoval ústavu, daňový systém, trestné právo, podporoval rozvoj vied, navrhol nový model vzdelávacieho systému a kultúrneho života. Čo je zaujímavé, že skôr ako pristúpil k reformám, dôkladne zvažoval ich dopady. Keď v roku 1790 odovzdával  vojvodstvo svojmu druhorodenému synovi, Toskánsko bol vzorný štát so zdravými financiami a fungujúcim hospodárstvom. Jeho korunovácia sa konala 15. novembra 1790. Ako cisár vládol bohužiaľ len 2 roky. Zomrel 1. marca 1792.

Výstava: „V tieni tureckého polmesiaca“

22. – 28. jún 2018 Hviezdoslavovo nám. – vstup voľný – denne od 10.00 hod.

Výstava voskových figurín osobností, ktoré sa angažovali pri zastavení Osmanského ťaženia do strednej Európy v bitke o Viedeň 1683: poľský kráľ Ján III. Sobieski, cisár Leopold I., veliteľ cisárskych vojsk Karol Lotrinský a hlavný veliteľ osmanských vojsk - veľkovezír Kara Mustafa. Málokto vie, že veľkú zásluhu na zastavení Turkov pri Viedni mal i Slovák - ostrihomský arcibiskup Juraj Pohronec Slepčiansky – ktorý dostal od cisára titul Záchranca Viedne. Do Bratislavy priviedol milosrdných bratov, ktorí si tu vybudovali kláštor a nemocnicu, ktorá funguje dodnes, rehoľné sestry uršulínky, ktorým vystavil zriaďovateľskú zmluvu. Posvätil mariánsky stĺp pred jezuitským kostolom, na ktorom je socha Víťaznej Panny Márie.Juraj Pohronec Slepčianský okrem iného podporoval chudobných slovenských študentov.

Ako vybudujete vzťah občanov k svojmu hlavnému mestu? Tak, že im opravíme chodníky a cesty? Nie, kvôli opraveným komunikáciám ľudia nezačnú mať radi svoje mesto. Ukážete im slávnu históriu mesta, životné osudy ľudí, ktorí pre toto mesto niečo urobili, a ktorí sú aj pre Vás inšpiráciou a povzbudením.   

Kto nepozná históriu, riskuje, že sa dopustí chýb ako jeho predkovia. A bohužiaľ história nám ukazuje, že ľudia sú nepoučiteľní.   

Vedenie Bratislavy by malo byť v službe spravodlivosti

Tympanón Primaciálneho paláca - foto Ľubomír Ján Hanus

Leopolda II. korunoval ostrihomský arcibiskup Jozef Baťán (Batthyányi), ktorý si nechal postaviť reprezentatívny palác v klasicistickom štýle – dnešný Primaciálny palác. V tympanone sa nachádza zaujímavý reliéf. Ústredným motívom je Spravodlivosť vyjadrená tabuľami Desatora. Dať každému, čo mu patrí. Čo patrí Bohu, dať Bohu – prvé tri príkazy. A čo patrí ľuďom, dať ľuďom – ostatných sedem príkazov: ctiť rodičov, vážiť si život, zdravie, milovať manželku/manžela, deti, ctiť si dobré meno i majetok druhého, autorské práva... Pri presadzovaní spravodlivosti je potrebná statočnosť – vyjadrená vojakom a odvaha znázornená levom. Erb Bratislavy nahradil erb Uhorska a postavy po krajoch, reprezentujúce najväčšie rieky v Uhorsku Dunaj a Tisu, by mohli teraz znamenať Dunaj a Moravu. Jednoducho povedané: vedenie Bratislavy by malo byť v službe spravodlivosti a nie v službe záujmovým skupinám.

Keďže sa vedeniu mesta nepodarilo ukradnúť nám názov podujatia, zmenilo názov na Bratislavské korunovačné dni. Tentokrát ich idú organizovať v našom termíne – posledný celý júnový víkend a nasledujúci týždeň.

Korunovačné slávnosti získali ochrannú známku

V našom zápase s vedením Magistrátu sme zaznamenali ďalšie menšie víťazstvo: Úrad priemyselného vlastníctva schválil ochrannú známku podujatia. Udialo sa to i napriek námietkam zo strany Magistrátu. Takisto ochrannú známku získalo aj logo nášho združenia, ktoré minulý rok bolo zneužité.

Spravodlivosť si zvolila ako svoje vladárske heslo i Mária Terézia. Ako by asi reagovala na situáciu, keby vedenie Bratislavy svojou nečinnosťou pôsobilo mestu každoročne škodu za 3 milióny EUR?  S veľkou pravdepodobnosťou by predstavitelia mesta skončili asi v rukách kata na popravisku.

Prečo nám vedenie mesta chcelo ukradnúť Korunovačné slávnosti?

Asi potrebuje prekryť svoje zlyhania. Napríklad, že nepostavili ani jeden nájomný byt pre ľudí z reštituovaných domov a teraz musia všetci bratislavskí daňoví poplatníci dorovnávať cenu komerčného nájomného. Každý rok to činí okolo 3 miliónov EUR. Nájomné byty mali byť hotové na konci roku 2016.Čo všetko by sa dalo pre mesto urobiť za 3 milióny? Alebo chyby vo verejnom obstarávaní pri zabezpečovaní verejného osvetlenia, kde sú vyslovené vážne podozrenia na netransparentné konanie.

Korunovačný sprievod znova ako demonštrácia

Preto Korunovačný sprievod aj v tomto roku organizujeme ako demonštráciu za spravodlivosť. Príďte nás podporiť v sobotu 23. júna 2018 o 13.00 hod. Začíname od Viedenskej brány na Bratislavskom hrade. Obrad korunovácie bude v jezuitskom kostole o 13.30 hod. Vstupné na obrad korunovácie bude dobrovoľné.

Tešíme sa na Vás.

Bratislavské Korunovačné slávnosti 23.-25.6.2017

Tlačová konferencia

Predstavte si, že 14 rokov niečo organizujete, vybudujete úspešný projekt, za ktorým sú tisíce hodín, na ktorý sa ľudia tešia, ktorý sa stal známy aj v zahraničí a po 14 rokoch Vám zvolená politička/ politik povie, ďakujeme, ale projekt si urobíme sami a bez Vás. Toto sme teraz zažili s našimi Korunovačnými slávnosťami. Obrovská arogancia moci. Čo by ste urobili na našom mieste? O tom je tento zostrih z našej tlačovej konferencie.

5.6.2017 – Zichyho palác – Bratislava

 

 

Miroslav Vetrík – predseda Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava (OZKB)

Pozvaní hostia:

Andrea Sabová

Peter Haňdiak – GARANT PARTNER legal s.r.o.

Anton Chromík – Aliancia za rodinu

Marian Bilačič – Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

 

Témy konferencie:

1. Program podujatia

2. Medzinárodná blamáž v dôsledku protiprávneho konania zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy. Organizátori môžu žiadať vysoké odškodné.

3. Spravodlivosť a láskavosť – hlavné témy obradu korunovácie a vladárske heslo Márie Terézie

 

Podklady k témam

Ad. 1

Program je uvedený na našej stránke.

Ad. 2

V roku 2002 som so svojimi priateľmi založil občianske združenie s názvom Občianske združenie Korunovačná Bratislava s cieľom oživiť a spopularizovať slávnu korunovačnú históriu Bratislavy.

O necelý rok nato sme predostreli Mestskej časti BA – Staré Mesto projekt Korunovačných slávností a začali sme so Starým Mestom organizovať podujatie Korunovačné slávnosti.

V historických prameňoch sme našli priebeh podujatia, z latinčiny sme doslovne preložili obrad korunovácie z rímskeho pontifikálu so všetkými predpísanými formuláciami a úkonmi....

Nakoľko korunovačná ceremónia sa v dejinách výrazne nelíšila, rozhodli sme sa, že tento nemenný prvok ceremoniálu budeme oživovať meniacimi sa panovníkmi v takom poradí, ako vlastne nasledovali a zároveň budeme približovať zaujímavosti danej doby.  

 Každý rok sme priblížili jednu korunováciu.

2003 – Maximiliána II; 2004 – Máriu Španielsku; 2005 – Rudolfa II.; 2006 – Mateja II.; 2007 – Annu Tirolskú; 2008 – Ferdinanda II.; 2009 – Máriu Annu; 2010 – Ferdinanda IV.; 2011 – Máriu  Teréziu; 2012 – Máriu Eleonóru; 2013 -- Leopolda I.; 2014 – Jozefa I.; 2015 – Karola VI.; 2016 – Máriu Teréziu.

Čiže doteraz 14 ročníkov – 14 korunovácií.

V roku 2011 sme dramaturgiu mierne upravili. Rozhodli sme sa, že každých 5 rokov si budeme pripomínať korunováciu Márie Terézie ako našej najvýznamnejšej panovníčky, ktorá vykonala množstvo reforiem. Zároveň sme museli v tomto roku zmeniť termín korunovácií. Vedenie Starého Mesta nám nepovolilo zaužívaný termín – prvý septembrový víkend, kedy sa vlastne uskutočnili prvé korunovácie. Preto sme sa rozhodli pre posledný júnový víkend, kedy bola aj korunovácia Márie Terézie – 25. jún 1741.  

Vyrábali sme si rekvizity, repliky korunovačných insígnií: uhorskú korunu, korunovačný plášť, meč, jablko a žezlo, kostýmy pre kráľov a kráľovien, šľachtu a duchovenstvo, historické zástavy – snažili sme sa jednotlivé korunovácie približovať čo najautentickejšie.

Prvé 4 roky sme podujatie organizovali so Starým Mestom. Potom, ako sa zmenilo vedenie, Staré Mesto odmietlo ďalej sa na tomto podujatí organizačne angažovať. Ale každý rok nás podporilo menším príspevkom.

Od roku 2007 celá organizácia, zháňanie finančných príspevkov, príprava programu, stovky hodín štúdia historických súvislostí, marketing až po vyhodnocovanie bola výlučne na pleciach OZKB. Každý rok sme začínali od nuly, čiže s nulovým rozpočtom. Do posledných chvíľ sme často nevedeli, koľko peňazí sa nám na podujatie podarí pozháňať, či podujatie zorganizujeme alebo nie. Často sa nám stávalo i to, že sľuby partnerov neboli splnené a my sme museli dorovnávať náklady z vlastných rodinných zdrojov.

V roku 2007 podujatie navštívil Otto von Habsburg – korunný princ, ktorý mal v tom čase už 95 rokov a vzdal nám hold vyjadrením, že podujatie mu svojou vážnosťou a dôstojnosťou pripomínalo korunováciu jeho otca Karola v roku 1916, na ktorej sa ako 4-ročný zúčastnil. Bola a zostalo to naša najlepšia referencia.

Až v roku 2015 vďaka vedúcej oddelenia kultúry na Magistráte pani Polákovej, ktorú mimochodom z Magistrátu prepustili, sme dostali väčší finančný príspevok. ...

Minulý rok sme podujatie zorganizovali myslíme si celkom úspešne. Priblížili korunováciu Márie Terézie. Na korunováciu bol vypravený špeciálny vlak z Budapešti. Podujatia sa zúčastnil druhý syn Otta von Habsburga. Obrad sa uskutočnil v jezuitskom kostole s nádhernou neobarokovou výzdobou, čo dodalo podujatiu ešte väčšiu vážnosť a dôstojnosť. Veľkoplošná obrazovka na Hlavnom námestí umožnila sledovať obrad korunovácie aj tým, ktorí sa do kostola nedostali. Zabezpečili sme si krajšie kostýmy. Hudba bola dobová a na dobových nástrojoch. Korunovačné žetóny, pečenie vola, dobová hudba a tance. Program pre deti. Ohňostroj. Napriek tomu, že vonku bolo 35 °C, prišlo dosť ľudí.

Tohtoročné prípravné práce na Korunovačných slávnostiach

14. marca, kedy sa v Primaciálnom paláci konala prezentácia výskumov Slovenskej a Maďarskej akadémie vied na tému bratislavských korunovácií, som sa stretol s pani námestníčkou primátora Plšekovou a poprosil som ju o stretnutie. Jej odpoveď bola áno, ale až na budúci týždeň.

29. marca som podal na BA – Starom Meste žiadosť o zaujatie verejného priestranstva pre korunovačný sprievod 24. 6.2017.   

Začiatkom apríla mi však z BA - Starého Mesta volali, že im pani námestníčka primátora oznámila, že Vetrík Korunovačné slávnosti už nebude organizovať, že čo je na tom pravdy? Že vraj nedostane tento rok od Magistrátu ani euro. A žiadali ma, aby som sa čo najskôr stretol s vedením Hlavného mesta.

Odpovedal som im, že som predsa podal žiadosť na zaujatie verejného priestranstva na Staré Mesto. Keby som nechcel organizovať toto podujatie, tak by som žiadosť predsa nepodával.

Stretnutie s pani námestníčkou Plšekovou sa však uskutočnilo až 20. apríla. Na stretnutí mi bolo oznámené, že v tomto roku podujatie Korunovačné slávnosti organizuje Hlavné Mesto s mestskými organizáciami a to bez OZKB a že to bude od 10.-17. júna.

Moja odpoveď bola: že oceňujem, že mesto má záujem posilňovať imidž korunovačného mesta, ale namietal som, že ich aktivity nie sú Korunovačné slávnosti, že tie chystáme 24. júna a zdá sa mi to nie fér, keď Hlavné Mesto zneužíva názov nášho podujatia na označenie svojich aktivít, ako to už urobili v médiách – tzv. Nová koncepcia Korunovačných slávností, ponuka získať grant....

Vidiac, že nehodlám rezignovať z organizovania Korunovačných slávností mi ponúkli možnosť získať grant, ak sa zapojím do ich Mestských korunovácií v termíne od 10.-17. mája. Ja som im odpovedal, že podujatie Korunovačné slávnosti nás tak pohlcuje a je tak náročné, že nevieme a nevládzeme participovať na žiadnej aktivite konanej týždeň vopred.    

Hneď nasledujúci deň som sa snažil riešiť spor na pôde Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktorá je združením subjektov angažujúcich sa v cestovnom ruchu. Táto organizácia nám pomáhala od  roku 2013. Na podnet vtedajšieho vedenia mesta nám prispela finančným príspevkom vo výške 1/3 nákladov podujatia. Na druhej strane sme my garantovali, že podujatie zorganizujeme. Takto sa podujatie dostalo do turistických kalendárov a aj my sme začali podujatiu robiť väčšiu publicitu v zahraničí.

Keďže výsledok sa nedostavil. Oslovili sme advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s.r.o. so sídlom na Einsteinovej 21 v Bratislave so žiadosťou o posúdenie situácie a následne o právnu pomoc.

Stanovisko Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava k vzniknutej situácii:

Predstavte si, že niečo vymyslíte, dáte tomu konkrétnu podobu a 14 rokov to realizujete a potom Vám niekto povie, ďakujem, ale od teraz to budeme robiť my a bez Vás. Páčilo by sa Vám to?

Prečo by sme mali prísť o podujatie, ktoré sme vymysleli a 14 rokov ho už organizujeme?

Snažíme sa približovať históriu nášho mesta tak, aby  sme vytvorili pozitívny vzťah k nášmu hlavnému mestu.

Prečo mesto zneužíva názov nášho podujatia na propagáciu svojich aktivít?

Prečo nevyužije svoj formát – Kultúrne leto a hradné slávnosti – ak chce čítať listy Márie Terézie, robiť karnevalový sprievod, pozývať na korunovačné slávnosti, kde nebude žiaden korunovačný obrad?

Prečo tieto aktivity organizuje týždeň pred naším podujatím?

Prečo mesto zneužíva logo nášho združenia?

Ak si chce Hlavné Mesto pripomenúť 300. výročie narodenia Márie Terézie, prečo tak neurobilo 13. mája, kedy sa Mária Terézia narodila? Nevedeli si dopredu zarezervovať priestranstvo, ktoré patrí samotnému mestu?

Nedali sme vraj mestu žiadosť. Vy by ste písali žiadosť, keď viete dopredu, že nedostanete ani euro? My toto podujatie pripravujeme na úkor nášho voľného času a času pre rodinu.

Nedali sme vraj dopredu program a rozpočet. Základný program podujatia je nemenný od samotného začiatku. Je presne stanovený korunovačný protokol. Vedenie mesta veľmi dobre vie, koľko nás stáli jednotlivé položky. Dotáciu sme do posledného centa zdokumentovali. Vedeli veľmi dobre s kým spolupracujeme, pretože to na tých faktúrach bolo jasne vidieť. A teraz naši priatelia nás informovali, ako im volajú, aby išli do spolupráce s nimi a nie s OZKB.

Vy by ste dávali detailnejšie návrhy programu niekomu, o ktorom viete, že Vám podujatie chce ukradnúť? A vedia veľmi dobre, koľko nás stojí podujatie.

Keď mesto chce odpútavať od svojich problémov, nech nám nekradne naše podujatie. Keď chce robiť nejaké aktivity k posilneniu korunovačného povedomia, nech nezneužíva názov nášho podujatia, nech si to rieši cez svoje Kultúrne leto. Nech neklame poslancov, ktorí schválili aj toho roku príspevok na Korunovačnú Bratislavu, mysliac si, že to pôjde OZKB a nie mestským organizáciam.    

NECHCEME NIČ CUDZIE. CHCEME JEDINE TO, ČO NÁM PATRí.  Čo už 14 rokov robíme pre toto mesto a jeho obyvateľov. Chceme S P R A V O D L I V O S Ť.

 

Ad 3.

Príhovor ostrihomského arcibiskupa pred korunováciou kráľa – Rímsky pontifikál

„Dnes prijímaš kráľovskú dôstojnosť a starostlivosť o tebe zverený ľud. Je to iste nádherné poslanie na smrteľnom svete, ale je to úloha ťažká, obmedzujúca a plná úzkosti. No vždy si uvedomuj, že všetka moc je len dočasná a daná od Boha, skrze ktorého králi kraľujú a zákonodarcovia ustanovujú právo. Tebe zverený ľud máš viesť pod Božím pohľadom. Preto v prvom rade zachovaj zbožnosť. Hľadaj vieru svojou mysľou a s čistým srdcom. Celou svojou silou bráň spravodlivosť, bez ktorej žiadna spoločnosť nemôže byť pevnou a trvácou. Odmeňuj dobrých a trestaj zlých, pomýlených a hriešnych. Ochraňuj od každého útlaku vdovy, siroty a slabých. Ku všetkým, čo k tebe prichádzajú buď dobrý, prívetivý, mierny a láskavý. Takto rob a vládni nielen pre seba, ale v prvom rade na úžitok celého tvojho ľudu. Nerob medzi ním rozdiely, aby tvoju zem nezachvátili nenávisť a svár, ale dbaj, aby v nej vládol pokoj, dostatok a mier. Dopraj každému úctu a život podľa práva. Aby ti odmenou bola nie zem, lež nebeské kráľovstvo.

Iustitia et clementia – Spravodlivosť a láskavosť bolo vladárske heslo Márie Terézie.

Spravodlivosť a láskavosť bolo heslo kardinála Jozefa Bathanyiho, ktorý nechal postaviť dnešný Primaciálny palác. Nad bránou paláca sú 2 anjeli držiaci písmena I a C. V tomto paláci dnes sídli vedenie Hlavného Mesta.

Tému Spravodlivosť a láskavosť ešte rozvinieme v tohoročných korunovačných slávnostiach.

„Čo by sa stalo vedeniu mesta za vlády Márie Terézie, keby svojou nečinnosťou pripravilo občanov mesta o 3 milióny EUR? Terajšie vedenie mesta nepostavilo nájomné byty pre ľudí v reštituovaných domoch a teraz musí doplácať rozdiel do trhovej ceny. A to len pre tento rok. Budúci rok nás bude stáť znovu asi 3 milióny EUR.